قیمت و شرایط فروش خودروهای جهان نوین آریا

لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت جهان نوین آریا (نماینده رسمی نیسان در ایران) شامل خانواده‌ی نیسان در مردادماه ۱۳۹۶
قیمت و شرایط فروش خودروهای جهان نوین آریا

اقتصادنویس: نیسان ایکس تریل، مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه درباره آن باید بدانید

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ ۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی با بازپرداخت ۱۴ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۴۸ میلیون تومان + ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد - مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۱۴۳٬۰۰۰ تومان - تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی با بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۲۴ میلیون تومان + ۱۲۴ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۲٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۵۶۲٬۰۰۰ تومان - تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی با بازپرداخت ۲۴ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۲۴ میلیون تومان + ۱۲۴ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان - تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش نقدی با تحویل ۳۰ روزه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۲۴ میلیون تومان و پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۱۲۴ میلیون تومان - تحویل ۳۰ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی با تحویل ۳۰ روزه:

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۴ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۸۰ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۶۸ میلیون تومان + ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد - مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۱۴۳٬۰۰۰ تومان - بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۷۰ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۵۴ میلیون تومان + ۱۲۴ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۲٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۵۶۲٬۰۰۰ تومان - بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۲۴ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۷۰ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۵۴ میلیون تومان + ۱۲۴ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان - بیمه بدنه رایگان

 

قیمت و شرایط فروش نیسان جوک

نیسان جوک

نیسان جوک؛ مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه درباره آن باید بدانید

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
نیسان جوک ۲۰۱۷ - تیپ اسپرت ۱۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با ۴ میلیون تومان هدیه + بیمه بدنه رایگان با تحویل ۵ روزه

فروش اقساطی با تحویل ۵ روزه:

بازپرداخت ۱۰ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۱۰ میلیون تومان + ۷۲ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد - مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۱۱۰ میلیون تومان + ۷۲ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۵٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۴٬۴۹۲٬۰۰۰ تومان - تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش نقدی با تحویل ۳۰ روزه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۹۲ میلیون تومان و پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۸۶ میلیون تومان - تحویل ۳۰ روزه + بیمه بدنه رایگان + ۴ میلیون تومان هدیه

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۰ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۶۰ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۵۰ میلیون تومان + ۷۲ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد - مبلغ اقساط ماهیانه ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان - بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۶۰ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۵۰ میلیون تومان + ۷۲ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۵٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۴٬۴۹۲٬۰۰۰ تومان - بیمه بدنه رایگان

نیسان جوک ۲۰۱۷ - تیپ پلاتینیوم ۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی + بیمه بدنه رایگان با تحویل ۵ روزه

فروش اقساطی با تحویل ۵ روزه:

بازپرداخت ۱۲ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۸۹ میلیون تومان + ۶۰ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۵٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۵٬۴۱۵٬۰۰۰ تومان - تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۸۹ میلیون تومان + ۶۰ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۸٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۳٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان - تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش نقدی با تحویل ۳۰ روزه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۷۵ میلیون تومان و پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۷۴  میلیون تومان - تحویل ۳۰ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۲ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۴۵ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۴۴ میلیون تومان + ۶۰ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۵٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۴٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان - بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۴۵ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۴۴ میلیون تومان + ۶۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۳٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان - بیمه بدنه رایگان

نیسان جوک ۲۰۱۷ - تیپ اسکای پک ۱۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با ۳ میلیون تومان هدیه + بیمه بدنه رایگان با تحویل ۵ روزه

فروش اقساطی با تحویل ۵ روزه:

بازپرداخت ۱۰ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۸۸ میلیون تومان + ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد - مبلغ اقساط ماهیانه ۵ میلیون تومان - تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۸۸ میلیون تومان + ۵۰ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۵٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان - تحویل ۵ روزه + بیمه بدنه رایگان

فروش نقدی با تحویل ۳۰ روزه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۶۹ میلیون تومان و پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۶۶ میلیون تومان - تحویل ۳۰ روزه + بیمه بدنه رایگان + ۳ میلیون تومان هدیه

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۰ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۴۵ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۴۳ میلیون تومان + ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد - مبلغ اقساط ماهیانه ۵ میلیون تومان - بیمه بدنه رایگان

فروش اقساطی (تحویل ۳۰ روزه) با بازپرداخت ۱۸ ماهه:

پرداخت در زمان ثبت نام ۴۵ میلیون تومان + پرداخت دوم ۳۰ روز پس از ثبت نام ۴۳ میلیون تومان + ۵۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۵٪ - مبلغ اقساط ماهیانه ۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان - بیمه بدنه رایگان

 

نکات مهم:

  • قیمت خودرو قطعی است و تا زمان تحویل، مشمول هیچگونه افزایشی نمی‌شود.
  • در فروش اقساطی مالکیت خودرو به‌صورت مشاع و دانگ دانگ است.
  • کلیه هزینه‌های شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو لحاظ شده است.
  • تاریخ شروع قرارداد، تاریخ وصول مبلغ پیش پرداخت خواهد بود.
  • بیمه بدنه خودرو شامل پوشش‌های اصلی (سرقت کلی، تصادفات، حادثه و آتش‌سوزی) و پوشش‌های تکمیلی شامل شکستن شیشه و بلایای طبیعی (طوفان، سیل، زلزله و آتشفشان) است.
  • منبع/ایران جیب

افزودن نظر جدید