حمله بانک مرکزی به نرخ سود بین بانکی

در نخستین هفته پاییز سیاست بانک مرکزی در قبال بانک ها تغییر کرده و اقدام به بسط نقدینگی در این نهادهای مالی نمود. در همین خصوص رکورد تزریق نقدینگی در بازار باز شکسته شد و نرخ سود نیز به کف یک سال اخیر در موقعیت بسط پولتنزل پیدا کرد.
حمله بانک مرکزی به نرخ سود بین بانکی

اقتصادنویس: به گزارش اقتصاد نیوز در هفته نخست پاییز سیاست بانک مرکزی پس از چهارماه تغییر کرد. این نهاد که تاپیش از این در راستای مدیریت نقدینگی بانک ها اقدام به جذب پول از آن ها کرده بود در نخستین هفته پاییز 1400 مجبور به تزریق نقدینگی شد.

رکورد بسط نقدینگی در بازار باز
به طور کلی بازار باز عملیاتی است که بانک مرکزی به صلاح دید خود از وضعیت حساب بانک ها اقدام به بسط یا جذب پول می کند. در همین رابطه پس از هفته های متوالی بسط پول در نهادهای مالی از میانه خرداد تاکنون سعی در کوچکتر کردن دایره نقدینگی بانکها داشت. اما این عمل نهایتا تقریبا 4 ماه دوام داشته و در شروع پاییز دوباره به ماهیت انبساطی خود بازگشت.

در همین خصوص طبق گزارش بانک مرکزی در این بازه درهفته اخیر 11 هزار و 850 میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها بسط داده شد که بالاترین رکورد در یک سال گذشته بوده است. به عبارت دیگر از ابتدای برگزاری بازار باز در سال گذشته تاکنون این میزان بسط پول در بانکها بی سابقه بوده است.

رکورد مهم دیگر در این بازار کاهش نرخ سود عملیات انبساطی است. در سال گذشته و در شرایطی که بانک مرکزی اقدام به بسط نقدینگی در بانکها می کرد حداقل نرخ سودبرابر با 19.8 درصد بوده است. این در حالی است که در هفته اخیر حداقل نرخ برابر با 19 درصد عنوان شده که در برگزاری این بازار در شرایط انبساطی بی سابقه بوده است.

بازار بین بانکی درنخستین هفته پاییز
بازار دومی که به طور هفتگی به دخالت بانک مرکزی در حساب بانکها اشاره دارد، بازار بین بانکی است. در این بازار بانکهای مقروض با وام گیری از بانک های دارای مازاد سعی در جبران کسری های کوتاه مدت خود دارند. نرخ سود دراین بازار را به صورت موزون نرخ سود بین بانکی نامیده و تاریخ سررسید این وام ها نیز کوتاه مدت می باشد.

نکته مهم در این بازار آن است که بانک ها با نرخ هایی که در دالان نرخ سود عنوان شده بایکدیگر معامله میکنند. سقف نرخ سود در این بازار برابر با 22 درصد بوده که در اختیار بانک مرکزی است. گزارش هفتگی معاملات در این بازار در هفته اخیر نشان می دهد نهادهای مالی اقدام به قرض 28 هزار و 390 میلیارد تومان پول از بانک مرکزی کرده اند که در سطح بالایی قرار دارد.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید