جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده

جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مجموع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده

به گزارش اقتصادنویس به نقل از ایسنا، بر اساس متن لایحه بودجه سال آینده که امروز از سوی دولت به نمایندگان مجلس تقدیم شد، مجموع کل بودجه کشور، ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

از این عدد ۹۲۹ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی دولت می‌شود و رقم باقی مانده بر اساس بودجه شرکت‌های دولتی تعریف شده است.

براوردهای دولت برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که مجموع کل بودجه شرکت‌های دولتی در عدد ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان تراز خواهد شد.

بررسی جزئیات ارائه شده مشخص می‌کند که در بخش درآمدها، ۱۱۳۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اصلی شرکت‌های دولتی اختصاص یافته و پس از آن سایر دریافت‌ها با عدد ۱۹۶ هزار میلیارد تومان قرار گرفته است.

اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی، وام‌های خارجی و دارایی‌های جاری دیگر بخش‌هایی است که دولت پیش بینی کرده در چارچوب آن، شرکت‌های دولتی درآمد کسب خواهند کرد.

در حوزه مصارف نیز، اصل هزینه‌ها با عدد ۱۰۷۸ هزار میلیارد تومان قرار گرفته و پس از آن، هزینه‌های سرمایه‌ای با عدد ۳۲۲ هزار میلیارد تومان قرار دارد.

مالیات، سود ویژه ۵۰ درصدی، سود سهام، سایر حساب‌های تخصیص سود، بازپرداخت تسهیلات بانکی داخلی و خارجی، وجوه اداره شده و افزایش دارایی‌های جاری نیز سایر هزینه‌های شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند.

دولت در بخش جداگانه‌ای هزینه ذخیره استهلاک منظور شده در هزینه جاری را نیز با رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان قرار داده و به این ترتیب کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در عدد ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان تراز کرده است.

افزودن نظر جدید