اقتصادنویس مجوز رسمی انتشار گرفت

پایگاه خبری اقتصادنویس مجوز انتشار خود را از معاونت امور مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی دریافت کرد.
اقتصادنویس مجوز رسمی انتشار گرفت

این پایگاه خبری با هدف انتشار اخبار کلان اقتصادی راه اندازی شده و ماموریت اصلی آن تحلیل و انتشار اخبار تخصصی اقتصادی است.

در عصر اطلاعات می خواهیم در قالب‌های نو، امكان ایجاد ارتباط و سرعت انتقال پیام رابرای دست‌اندرکاران صنعت و اقتصاد فراهم کنیم و تجربه‌های نو در سطح جهانی را به اشتراک بگذاریم.
در این راه تعامل با کارشناسان و خبرگان حوزه اقتصاد و داشتن ارتباط دوسویه با مخاطبان این پایگاه خبری نقشه راه ما خواهد بود.
با افتخار همراهتان خواهیم بود.

افزودن نظر جدید