افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی

معاون اول رئیس جمهور، موافقت دولت با افزایش سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی را به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.
افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی

اقتصادنویس: به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه بانک مرکزی را که از سوی مجمع عمومی این بانک پیشنهاد شده بود، به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.

افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی+سند

بر اساس این مصوبه، سرمایه بانک مرکزی از ۵ هزار و ۸۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۶ هزار و ۳۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

افزودن نظر جدید