اعداد و ارقام عجیب عملکرد بودجه ۱۴۰۰

مشاور رئیس دیوان محاسبات گفت: در سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون بودجه بایستی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی عرضه شود.
اعداد و ارقام عجیب عملکرد بودجه ۱۴۰۰
اقتصادنويس: عبدا... صفایی نسب با اشاره به عمکلرد نامطلوب منابع بودجه ۱۴۰۰ گفت: در بخش درآمدها در حالی که مجلس در قالب قانون بودجه حدود ۴۵۵ هزار میلیارد تومان درامد اعم از درامد گمرکی،‌ مالیاتی،‌عوارض  و ... تصویب کرده بود،  که در در برش چهار دوازدهم شاهد تحقق ۷۷ درصدی بودیم. همچنین در بخش درآمدهای مالیاتی و گمرکی شاهد تحقق ۸۲ درصدی بودیم.
 
به گفته مشاور رئیس دیوان محاسبات، در بخش واگذاری داراییهای سرمایه ای از منابع مصوب ۳۹۵ هزار میلیارد تومانی برای کل سال  تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که نسبت درآمد به برش ۴ دوازدهم فقط۸.۷ درصد بوده است. در زیر بخش نفت و میعانات نیز تحقق درامد حدود ۱۰ درصد بوده است.
 
وی با اشاره به قسمت واگذاری داراییهای مالی گفت: به نسبت برش چهار دوازدهم مصوب بودجه، شاهد عمکلرد ۵۰ درصدی واگذاری داراییهای مالی هستیم. در بخش فروش اوراق نیز با عرضه ۶۴ هزار میلیارد تومانی تقریبا عمکلرد ۱۴۴ درصدی محقق شده است.
 
نکته  جالب توجه اینکه در قسمت واگذاری دارییهای مالی ۲۵۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکتهای دولتی لحاظ شده بود که باید درچهار ماهه ابتدای سال ۸۷ هزار میلیارد تومان سهام عرضه میشد که تنها ۱۹۸ میلیارد تومان و چیزی نزدیک به ۲ درصد محقق و به خزانه واریز شده است.
 
صفایی نسب گفت: کل ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بودجه ۱۴۰۰ رقمی نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان بود که در چهار ماهه امکان استفاده از ۱۲ هزار میلیارد تومان آن وجود داشت.  در این مدت نیز دولت با توجه به محدودیت فروش نفت و کمبود ورود سهم نفت به صندوق حدود ۶ هزار میلیارد تومان از منابع برداشت کرد که نسبت آن حدود ۵۰ درصد مصوب چهار ماهه است.
 
با توجه به عملکرد بسیار پایین منابع بودجه به خصوص در قسمت واگذاری داراییهای سرمایه ای، دولت بایستی اقداماتی را در حوزه کاهش مصارف و کشف منابع جدید در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت با کسری بودجه قابل توجه در پایان سال مواجه خواهیم شد.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید