«وام ضروری» بازنشستگان کشوری4 میلیون تومان شد

فرزندان بازنشستگان بدون نوبت وام ازدواج می گیرند

«وام ضروری» بازنشستگان کشوری4 میلیون تومان شد
 فرزندان بازنشستگان بدون نوبت وام ازدواج می گیرند

به گزارش اقتصادنویس، در اولین کنگره مجمع عالی کانون‌های بازنشستگی کشوری طرح وام ضروری بازنشستگان کشوری برای سال 96 با حضور وزیر رفاه رونمایی شد.

یوسفیان معاون مدیرعامل بانک صادرات توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد و گفت: امسال بانک صادرات در جهت ایفای تعهدات اجتماعی خود علی رغم اینکه در منابع قرض الحسنه به شدت دچار مشکل است، تعهد کرده به 300 هزار بازنشسته تا چهار ملیون تومان وام بدهد.

وی افزود: امروز تفاهم نامه اعطای وام به امضاء می رسد. ارزش این تفاهم نامه و اعتبار وام 1200 میلیارد تومان است.

یوسفیان با اشاره به آمار پشت نوبتی 70 هزار نفری برای دریافت وام ازدواج گفت: مدیرعامل بانک صادرات دستور داده است فرزندان بازنشستگان بدون نوبت این تسهیلات را دریافت کنند.

منبع/ایسنا

افزودن نظر جدید