شاهکار شرکت سونی برای عکاسی

عکاسی با چشم !

دیگر هیچ صحنه ای فراموش نخواهد شد.
عکاسی با چشم !

اقتصادنویس: سونی لنز کانتکتی طراحی کرده که اگه روی چشم بگذارین، با یکبار چشمک یا پلک زدن محکم، عکس و با دوبار چشمک فیلم می‌گیرد.

    

افزودن نظر جدید