در واکنش به گزارش دیوان محاسبات

سازمان برنامه‌وبودجه: تخلفی در بودجه۹۴ نکرده‌ایم

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: کلیه اقدامات انجام شده در خصوص مباحث مطروحه از طرف دیوان محاسبات در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۴، مطالب قانون بوده و هیچگونه تخلفی از طرف این سازمان صورت نگرفته است.
سازمان برنامه‌وبودجه: تخلفی در بودجه۹۴ نکرده‌ایم

اقتصاد نویس: سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش تفریغ بودجه 94 از سوی دیوان محاسبات کشور که از تخلف این سازمان در بودجه 94 حکایت داشت، اعلام کرد:  "در اجرای بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، اجرای بودجه سال 1394 در دو سقف تعیین و مقرر گردید سقف مجاز اجرای بودجه در شش ماهه ابتدایی سال از رقم (2.200.367.171) میلیون ریال فراتر نرود. براین اساس مجموع ابلاغیه‌های صادره از سوی سازمان تا پایان شهریور سال 1394 برابر با 1.976.273.286 میلیون ریال بود که بسیار کمتر از رقم تعیین شده می‌باشد.

 
در شش ماه دوم سال 1394 با توجه به اجرای برجام و آزاد شدن مطالبات بلوکه شده و پیش‌بینی بهبود وضعیت تحقق درآمدهای کشورف افق جدیدی در اجرای بودجه فراهم گردید. در این خصوص به منظور هماهنگی‌های بیشتر جلسه‌ای با حضور مسئولین محترم دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تحقق منابع حاصل از اجرای برجام تشکیل و بنا به نظر دیوان محاسبات مقرر گردید استفاده از منابع جدید براساس سازوکار بند (ز) تبصره 2) قانون بودجه و در سقف اول صورت پذیرد. لازم به ذکر است بخش اعظم کاهش‌های صورت گرفته در راستای اجرای تفاهمات مذکور انجام شده است.
 
همچنین در اجرای بند (ل) ماده 224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است نسبت به افزایش ده درصدی اعتبارات هر یک از ردیف‌ها و دستگاه‌های اجرایی از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌ها اقدام نماید که بخش دیگری از کاهش‌های صورت گرفته نیز با رعایت و استفاده از ظرفیت قانونی مذکور می‌باشد.
 
با توجه به مطالب فوق، کلیه اقدامات انجام شده در خصوص مباحث مطروحه از طرف دیوان محاسبات در اجرای قانون بودجه سال 1394، مطالب قانون بوده و هیچگونه تخلفی از طرف این سازمان صورت نگرفته است."
تسنیم

افزودن نظر جدید