پژوهشگاه گیربکس


اقتصادنویس به نقل از ایکوپرس: رییس هیات عامل ایدرو در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه، با ضروری خواندن هم‌راستایی با پیشرفت‌های شتابان حوزه فناوری، اظهار کرد: ایدرو برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و اقدامات فناورانه، برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدتی را تدوین کرده است. محسن صالحی‌نیا، با بیان این‌که...